РЕКЛАМА

* Означена такмичења су званична. Сва остала такмичења су једино за претплаћене кориснике.
Било ко ко је квалификован може да учествује тако што ће једноставно ући у салу за такмичење у току периода такмичења.

Требало би да прочитате и прихватите наша правила такмичења.

Званични резултати ће бити објављењи кроз 7 дана након сваког такмичења.
Првих пет играча добијају VIP статус (10-6-4-2-1 дана).