Dammen Spelregels
Dammen is een spel voor 2 spelers, waarbij 1 speler de witte checkers toegewezen krijgt en de andere speler de rode. Elke speler begint het spel met 12 checkers.
Doel van het spel
Het doel van het spel is om de checkers van je tegenstander te bemachtigen of om er voor te zorgen dat ze niet meer kunnen bewegen.
Start van het spel
Het spel wordt gestart zoals hieronder wordt aangegeven. Het checkers bord bevat 64 vakken op een vierkant bord van 8 x 8. De rode speler begint het spel, waarna het de beurt is aan de tegenstander. Elke speler heeft slechts 1 zet per beurt. Er kan geen beurt worden overgeslagen.
Het spel spelen
Een zet is het diagonaal (schuin) verplaatsen van 1 checker naar een ander speelvak.
Slaan
Als je een checker van je tegenstander kunt slaan (veroveren), dan ben je verplicht dit te doen. Het slaan van checkers kan alleen diagonaal (schuin), door over de checker van je tegenstander heen te springen. Als wilt slaan dan moet het speelvak achter de checker van je tegenstander leeg zijn. De checker van je tegenstander doet daarna niet meer mee en wordt verwijderd uit het spel.
Meerdere slagen
Wanneer er, na het slaan van een checker, nog een kans is om nog 1 of meer andere checkers van je tegenstander te slaan, dan moeten deze checkers ook worden geslagen.
tegenstander te slaan, dan moeten deze checkers ook worden geslagen. Dit heet "meerdere slagen" in 1 beurt. Als je 2 checkers van je tegenstander in 1 beurt slaat dan heet dit een "double jump", bij 3 geslagen checkers heet dit een "triple jump", etc.
Wanneer je meerdere mogelijkheden hebt om te slaan, dan mag je kiezen welke checker(s) je slaat. Het maakt hierbij niet uit of het "meerdere slagen" zijn of niet.
De Koningen
Wanneer je er in slaagt om een checker op de laatste rij van het speelbord te krijgen, dan wordt deze een Koning.
Een Koning kan in elke diagonale richting bewegen en checkers van de tegenstander slaan. Met Koningen kunnen ook "meerdere slagen" gemaakt worden.
Tijd controle
De tijdsklok wordt gebruikt om een (te) lang spel te voorkomen. Elke speler krijgt een eigen tijdsklok die bij elke zet van de speler gaat lopen. De regel is simpel: als je tijd op is, verlies je het spel. Wees dus zuinig met de tijd die je hebt.
Einde van het spel

Winnaar
Het spel wordt gewonnen door de speler
Verliezer
Het spel wordt verloren door de speler die geen correcte zet meer kan maken. 
Gelijkspel
The game is drawn when there is no capture or promotion to king for 40 pairs of consecutive moves.
The game is drawn automatically if there is no winner after 200 moves (100 each).
Hoe speel je Checkers? 
Om een checker te verplaatsen (zetten), sleep je de checker met je muis naar het gewenste speelvak. Voor speciale zetten of slagen geldt hetzelfde (zie hieronder).   
Met een slag wordt bedoeld het innemen van een checker van je tegenstander door er diagonaal over heen te springen.