Moderáció

Az egymás iránti tisztelet elengedhetetlen egy jól mûködõ on-line közösség kialakításához. Vegyük figyelembe, hogy olyan közösségbe lép, amely különbözõ korú, származású, vallású, szociális helyzetû és kultúrájú emberekbõl áll.
 
A játékokra való regisztrációval ezen dokumentumban deklarált szabályok elfogadtatnak.

Epilepszia figyelmeztetés : Ha önnek, vagy családja bármely tagjának epilepsziára utaló tünetei vannak, kérje ki orvosa tanácsát, mielõtt játékainkat használná.

A játékokat mindenki saját felelõsségére használja.
 
Moderáció
 
Játékainkat és fórumunkat moderáljuk. A Moderátorok munkájukat önkéntes alapon végzik, a FlyorDie megbízásából. Elsõdleges feladatuk a felhasználók közötti kommunikációs kapcsolat lehetõségének biztosítása. Szubjektíven figyelik az eseményeket, értékítéletük ebbõl adódóan esetenként eltérhet másokétól.

A moderátorok száma kevés, így nem lehetnek mindig, minden szobában jelen. Ezért kérjük játékosainkat, hogy ha olyan felhasználóval találkoznak, aki a véleményük szerint megsértette ezen dokumentumban leírt szabályokat, illetve túllép a kultúrált társalgás korlátain, értesítsék a moderátorokat errõl az eseményrõl.
 
1. Becenevek

Becenevük regisztrálásával játékosaink megelõzhetik hogy mások is használják a nevüket.
Nem választható olyan becenév ami
 • 1.1 FlyOrDie-on már létezik (tekintet nélkül annak írásmódjára),
 • 1.2 obszcén kifejezés vagy grafika.
 • 1.3 rasszista, mások vallását, korát, nemét, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását, vagy egyéb személyes tulajdonságot gyalázó, sértõ kifejezés.
 • 1.4 testrészekre vagy szexualitásra utal.
 • 1.5 gyalázkodással vagy káromkodással kapcsolatos
 • 1.6 törvénytelen dolgokkal kapcsolatos.
 • 1.7 burkolt, vagy nyílt reklámhordozónak tekinthetõ.
 • 1.8 alkalmas a többi játékos megtévesztésére.
 • 1.9 mások egyéb érdekeivel ellentétes.

Minden ilyen nevet betiltunk és további regisztrálását lehetetlenné tesszük.

A becenév legyen mentes mindenféle szójátéktól, amit más játékosok sértõnek találhatnak.
 
2. Csalás

A sportszerûtlen viselkedés minden formáját szigorúan büntetjük. Amennyiben ez pontszerzésre (is) szolgál, FlyOrDie fenntartja a jogot a sportszerûtlen játékos pontjának lenullázására.

Ez magában foglalja:
 • 2.1 Egyik névrõl másikra való pontátadás
 • 2.2 ellenfél bátorítása a meccsbõl való kilépésre
 • 2.3 szándékosan veszteni
 • 2.4 szándékosan vesztõ ellenfél játékának elfogadása
 
3. Viselkedés

Egyik játékos sem irányíthat személyes támadást és/vagy durva kifejezéseket egy másik ellenében. A vélemény kinyílvánítása megfelelõ szavak, kifejezések használatával történjen.

A következõket nem tûrjük:
 • 3.1 Mások kritizálása
 • 3.2 Durva kifejezésekkel mások támadása
 • 3.3 Gyûlöletkeltés rasszista, mások vallását, korát, nemét, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását, vagy egyéb személyes tulajdonságot gyalázó, sértõ kifejezésekkel.
 • 3.4 Burkolt, vagy nyílt reklám
 • 3.5 Mások személyes adatainak közzététele beleeggyezésük nélkül.
 • 3.6 Gyalázkodás, káromkodás.
 • 3.7 Törvényekkel ellenkezõ viselkedés.
 • 3.8 Testrészek vagy szexualitás emlegetése.
 • 3.9 Moderátorok munkájának akadályozása.
 • 3.10 Mások egyéb érdekeit sértõ viselkedés.
 • 3.11 Más játékos nevének használata
 • 3.12 Név kölcsönadása (lásd még 5.5)
 • 3.13 Többi játékosok félrevezetése.
 • 3.14 Hamis jelentések küldése a Moderátoroknak vagy FlyOrDie-nak.
 
4. Fórum

Minden hozzászólás ami hátráltatja a kultúrált kommunikációt törlésre kerülhet.

A 3. részben említetteken kívül fórumainkban nem engedjük a következõket sem:
 • 4.1 Technikai rombolás: nagy képek, üres hozzászólások vagy bármi más ami megváltoztata a fórum méretét, vagy akadályozza annak használatát.
 • 4.2 Tartalom rombolás: agresszív hozzászólások amelyek akadályozzák a megfelelõ kommunikáció kialakulását
 • 4.3 Floodolás: ha egy hozzászólás többször is szerepel az törlésre kerül, amennyiben szándékosnak minõsíthetõ, úgy a felhasználó büntetésre számíthat.
 • 4.4 Kitörölt hozzászólások visszamásolása végleges kitiltást vonhat maga után.
Témák mozgatása
 • 4.5 Mozgatás: Más témába való topikokat a moderátorok átrakhatják a nekik megfelelõ fórumba.
 
5. Büntetés

 • 5.1 A Moderátorok feladata a játékok/fórum használatát akadályozó játékosok jogainak kolátozása.
 • 5.2 FlyOrDie fenntartja a jogok bármely felhasználó jogainak felfüggesztésére aki szabályaink ellen vét.
 • 5.3 Azok a játékosok akik viselkedése által oldalunk jóhírneve sérül végleges kitiltásra számíthatnak.
 • 5.4 FlyOrDie joga bámely játékos kitiltása (végleg vagy idõszakosan) akinek viselkedése a többi játékos, moderátor vagy FlyOrDie terhére lehet.
 • 5.5 FlyOrDie nem tûrheti több név használatát a büntetések elkerülése érdekében. Szabályaink ellen vétõ felhasználók összes neve felett a kitiltás szelleme fog lebegni.
FlyOrDie nem osztja játékosai nézõpontját.

Vissza
© FlyOrDie Online Games