Tryktrak Pomoc
Tryktrak jest grą planszową przeznaczoną dla dwóch graczy. Plansza składa się z 24 podłużnych trójkątów zwanych liniami. Zgrupowane są one w czterech kwadratach po sześć trójkątów. Prawy dolny kwadrat nazywany jest domem białych, a górny prawy kwadrat domem czarnych. Pas po prawej stronie planszy to tzw. podwórze. Każdy z graczy dysponuje 15 pionami w swoim kolorze (jeden z graczy gra czarnymi, drugi białymi). Początkowe ustawienie pionów pokazuje rysunek poniżej.
Zasady rozgrywki
Gracz, który rozpoczyna grę rzuca dwoma kostkami (w wersji on-line rzut wykonywany jest automatycznie). Ilość oczek na kostkach pokazuje o ile linii (trójkątów) gracz może przesunąć jeden lub dwa ze swych pionów. Piony przesuwane są zawsze do przodu, przy czym gracz grający czarnymi przesuwa je zgodnie ze wskazówkami zegara, a gracz grający białymi w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Przesunięcia pionów wykonuje się według następujących reguł:
Zbijanie i wprowadzanie do gry zbitych pionów
Jeżeli gracz zakończy ruch na linii, która jest zajęta przez pojedyńczy pion przeciwnika, pion ten zostaje zbity. Zbity pion umieszczony zostaje na bandzie - pionowym pasie dzielącym planszę na połowy.
Obowiązkiem gracza, którego jeden lub kilka pionów znajduje się na bandzie jest wprowadzić te piony do gry w polu domowym przeciwnika. Pion wprowadzany jest do wolnej linii odpowiadającej numerem ilości oczek wyrzuconych na kostce.
Jeżeli żadna z linii nie jest wolna, gracz traci ruch. Jeżeli gracz jest w stanie wprowadzić do gry część, ale nie wszystkie swoje zbite piony, musi wprowadzić te, które może i czekać na następny ruch.
Po wprowadzeniu ostatniego zbitego piona należy użyć niewykorzystanej liczby wyrzuconej na kostce. Można jej użyć do przesunięcia piona wprowadzanego do gry lub innego piona.
Wyprowadzanie pionów
Po wprowadzeniu wszystkich pionów do domu, można rozpocząć wyprowadzanie pionów. Wyprowadzić można piony odległe od podwórza o ilość linii odpowiadającą ilości oczek wyrzuconych na kostce. Wyprowadzenie piona nie jest obowiązkowe, jeżeli można wykonać inny dozwolony ruch.