Sibonise ihkono lakho lokudubula, u qhudelane nabanye abadlali kuwowonke umhlaba. Bheka ukuthi ungakhona ukwenza i147 break yomlingo!

The winner is the first player to get all 15 men off the board.

A free curling game for you to play online! The objective is simply to leave one of your "rocks" closest to the center of the "house".

Okuthandekayo
I-ADVERTISEMENT
I-ADVERTISEMENT

Umncintiswano

Ikhalenda »

Native Zulu speakers wanted!
Please help us localising our games into Zulu language.