Enkle skyteinstruksjoner

For å sikte: Klikk "Sikt" på menyen. Trykk og hold venstre museknapp, flytt så musen for å sikte


1.Trykk og hold høyre museknapp

2. Dra musa bakover for å dra køen bakover

3. Skyv musa frem for å skyte. Jo fortere du skyver , jo hardere bli skuddet.

Detaljerte instruksjoner »

Andre Biljardspill

StraightPool

BankPool

3D Biljard spill

Den spilleren som først senker alle baller fra sin gruppe, for så å senke 8-ballen på et godkjent støt, vinner partiet.

REKLAME
BlackBall

Skjermbilder