Enkle skyteinstruksjoner

For å sikte: Klikk "Sikt" på menyen. Trykk og hold venstre museknapp, flytt så musen for å sikte


1.Trykk og hold høyre museknapp

2. Dra musa bakover for å dra køen bakover

3. Skyv musa frem for å skyte. Jo fortere du skyver , jo hardere bli skuddet.

Detaljerte instruksjoner »

Andre Biljardspill

StraightPool

BlackBall

Spill Bank Pool

Bank pool is a pool game that requires all scoring shots to be made by banking a ball off a cushion.

REKLAME
BankPool

Skjermbilder