REKLAMA

* Označené turnaje sú verejné. Všetky ostatné turnaje sú len pre abonentov.
Všetci čo majú nárok hrať, sa môžu jednoducho zúčastniť vstúpením do Turnajovej miestnosti počas trvania turnajov.

Mal by si si prečítať a stotožniť sa s našimi Turnajovými pravidlami.

Oficiálne výsledky budú zverejnené najneskôr do siedmich dní po turnaji.
Prvých päť hráčov získava VIP/DSC status (10-6-4-2-1 dní) ak je viac ako 20 účastníkov.