R E K L A M A

* Obilježeni turniri su javni. Svi ostali turniri su samo za pretplatnike.
Svatko odgovarajući za igranje može sudjelovati jednostavno na način da uđe u Sobu za turni za vrijeme perioda trajanja turnira.

Trebali biste pročitati i prihvatiti naša pravila turnira.

Službeni rezultati će biti objavljeni unutar 7 dana nakon svakog turnira.
Prvih petero igrača ostvaruju VIP status (10-6-4-2-1 dana).