Zasady gry Reversi
Celem gry jest posiadanie na planszy więcej pionków niż przeciwnik. Gra kończy się, kiedy żaden z graczy nie może wykonać ruchu. Zazwyczaj oznacza to, że plansza jest pełna.
Playing the game
Gra zaczyna się w pozycji przedstawionej poniżej. Plansza do gry składa sięz 64 pól i ma wymiary 8 x 8 kratek.
Każdy pionek jes koloru białego po jednej stronie, a czarnego po drugiej. Dozwolony ruch to taki, w którym pionek jest ułożony na polu, które znajduje się w linii (poziomej, pionowej lub ukośnej) z innym pionkiem gracza wykonującego ruch, i na dokładnie wszystkich polach pomiędzy wybranym polem a tym pionkiem znajdują się pionki przeciwnika. Te pionki zostają po wykonaniu ruchu przejęte i zmieniają kolor na przeciwny (tzn. na kolor pionków gracza, który wykonuje ruch).
Gracze układają na przemian pionki własnego koloru na wolnych polach planszy do momentu, aż plansza zostanie całkowicie zapełniona lub żaden z graczy nie będzie mógł wykonać dozwolonego ruchu. Jeśli nie możesz wykonać ruchu - tracisz ruch. Jeśli żaden z graczy nie może wykonać ruchu następuje koniec gry. Wygrywa gracz, który ma więcej pionków.
Przejęcie
Możesz przejmować pionowe, poziome i ukośne linie pionków. Podczas jednego ruchu możesz przejąć więcej niz jeden rząd.