Beschrijving

Het spel wordt gespeeld op een bord van 169 vakken verdeeld in 13 maal 13 rijen; elk van de twee spelers gebruiken verschillende stukken, de ene met (x) en de andere met (o).

Doel

Het speldoel is het om een rechte lijn te maken (vertikaal, horizontaal of diagonaal) met 5 stukken van de eigen kleur.

De speler die met de zwarte x speelt, begint het spel; beide spelers spelen om de beurt.

Eén beurt bestaat uit het plaatsen van één stehen in een leeg vak op het bord. De geplaatste stukken kunnen niet opnieuw verplaatst worden.

Hoe een spel beginnen?

Na het aanmelden komt u in het spelforum. Onderaan is er een lijst van de spelers in het spelforum aanwezig, bovenaan kan u de aan de gang zijnde spelletjes zien, en de chat-box onderaan links.

U kann iemand voor een spelletje Uitdagen door op speler te klikken en dan op [Uitdagen].

U kan een spelletje bekijken door op het spelletje te klikken en op [Kijken].