Dáma Játék
A Dámát két játékos játssza, egyikük a fehér korongokat irányítja, ellenfele a pirosakat. Mindkét játékos 12 koronggal kezdi a játszmát.
A játék célja
A játék célja hogy elenfelünk összes korongját levegyük, vagy mozgásképtelenné tegyük.
Nyitás
A játék az alábbi pozicióból indul egy 64 mezõbõl álló 8x8-as táblán. A piros játékos kezd. Ezután a játékosok felváltva következnek. Lépést nem lehet kihagyni.
A játék menete
A lépés abból áll, hogy egyik korongunkat egy másik átlósan szomszédos mezõre helyezzük. 
Ütés
A klasszikus dámajáték szabályai szerint az ütés kötelező Ez azt jelenti, hogy ha a soron következő játékosnak ütési lehetősége van, mindenképpen ütnie kell; természetesen ő választ a lehetséges ütések közül, ha több figurájának is módja van ütni, illetve ugyanaz a figura több irányba üthet.
Többszörös ütés
Ha az ütés után ugyanaz a figura tovább tud ütni arról a helyrõl, ahova az ütéssel jutott, ugyanabban a lépésben folytathatja az ütést, vagyis ütéssorozatot csinálhat.
Az ellenfél két bábujának leütését dupla ugrásnak, 3 bábujának leütését tripla ugrásnak hívjuk.
Az ütések között szabadon lehet választani, attól függetlenül, hogy többszörös az ütés, vagy sem.
A Dáma
Az a figura, amely elérte a tábla szemközti sorát dámává lép elõ, melyet megkülönböztetünk a többi bábutól.
A dáma speciális tulajdonsága hogy visszafelé is léphet és üthet.
A játék vége

Győzelem
Az a játékos nyer
Vereség
Az a játékos aki nem tud érvényes lépést véghezvinni, veszít.
Döntetlen
A játék döntetlen, amennyiben 80 lépésen (2x40) keresztül nincsen ütés vagy dáma csere. 
A játék automatikusan döntetlen 200 lépés (100 kör) után.