Zasady gry w Snookera

 
1. Cel gry
  Gra rozgrywana jest piętnastoma bilami nie posiadającymi oznaczeń numerowych i pomalowanymi jednolicie na czerwono, sześcioma nie ponumerowanymi bilami innych kolorów (zwanych kolorowymi bilami), oraz jedną białą bilą.
  Celem gry jest wbijanie bil zgodnie z zasadami i zdobycie większej liczby punktów od przeciwnika.
  Wartości punktowe poszczególnych bil: czerwona-1, żółta-2, zielona-3, brązowa-4, niebieska-5, różowa-6, czarna-7
 
2. Rozbicie
  - Grę zaczyna się białą bilą, położoną w półokręgu (rozpoczynający gracz może ją umieścić gdziekolwiek w półokręgu).
  - Zasady obowiązujące przy rozbiciu są takie same jak w trakcie gry.
 
3. Zasady gry
  Gracz, na którego przypada ruch, musi w pierwszej kolejności uderzyć czerwoną bilę.
 
  Gdy przypada kolej na uderzenie w czerwoną bilę, ruch uznaje się za zgodny z zasadami, jeżeli:
  - Nie zostanie wbita biała bila.
  - Biała bila uderzy najpierw w czerwoną bilę.
  - Wbite zostaną jedynie czerwone bile.
  W innym przypadku ruch traktowany jest jako faul.
 
  Po wykonaniu zgodnego z zasadami uderzenia w czerwoną bilę:
  - Jeżeli nie zostaje wbita żadna czerwona bila, wówczas ruch przypada drugiemu graczowi.
  - Jeżeli zostaje wbita czerwona bila, wtedy gracz otrzymuje tyle punktów, ile wbił czerwonych bil. Następnym dozwolonym ruchem gracza jest uderzenie w jedną z kolorowych bil (patrz następny punkt).
 
  Gdy przypada kolej na uderzenie w kolorową bilę, ruch uznaje się za zgodny z zasadami, jeżeli:
  - Nie zostanie wbita biała bila.
  - Biała bila uderzy w pierwszej kolejności kolorową bilę, podczas gdy na stole wciąż znajdują się bile czerwone.
  - Przy braku czerwonych bil na stole zostanie uderzona kolorowa bila o najniższej wartości punktowej.
  - Zostanie wbita jedynie pierwsza bila uderzona przez białą bilę.
  W innym przypadku ruch traktowany jest jako faul.
 
  Po zgodnym z zasadami wykonaniu uderzenia w jedną z kolorowych bil:
  - Jeżeli nie zostaje wbita żadna bila, ruch wykonuje następny gracz.
  - Gdy zostaje wbita kolorowa bila, wówczas punktacja danego gracza zostaje powiększona o wartość punktową wbitej bili. Następnym dozwolonym ruchem tego gracza jest uderzenie w czerwoną bilę. Jeżeli na stole nie ma już więcej czerwonych bil, następnym dozwolonym ruchem jest uderzenie w bilę o najniższej wartości punktowej.
 
4. Faule
  Jeżeli nastąpi faul, przeciwnik otrzymuje dodatkowe punkty:
  - 4 punkty, jeżeli zostanie wbita biała bila.
  - Jeżeli biała bila uderzy najpierw w niewłaściwą bilę, wówczas przeciwnik otrzymuje punkty o wartości tej bili.
  - Jeżeli w pierwszej kolejności uderzona zostanie niewłaściwa bila, przeciwnik otrzymuje punkty o wartości tej bili.
  Jeżeli w jednym ruchu nastąpi więcej niż jeden faul, wówczas przeciwnik otrzymuje punktu należne za faul o największej wartości punktowej.
  Przyznaje się co najmniej 4 punkty karne.
 
5. Koniec gry
  Koniec gry następuje wówczas, gdy jedyną pozostałą na stole bilą jest bila czarna, oraz gdy:
  - Następny dozwolony ruch powoduje wbicie czarnej bili.
  - W kolejnym ruchu zostaje wykonany faul.

6. Warianty snookera
 
Szybki snooker: zasady są takie same, ale na stole jest tylko 6 czerwonych bil, czas na jedno zagranie wynosi 25 sekund, stół jest mniejszy.
 
Lite snooker: zasady są takie same, ale na stole jest tylko 10 czerwonych bil (opcjonalnie 6), rozmiar stołu jest taki sam jak stołu do poola, bile są róqnież tego rozmiaru, co te do poola.
 
Power snooker: zasady są takie same, z wyjątkiem poniższych modyfikacji:
  - czas na zagranie wynosi 20 sekund (jeżeli jest przekroczony, przeciwnik dostaje 20 punktów)
  - czas gry trwa 15 minut (opcjonalnie 10, 20 lub 30)
  - jeżeli co najmniej dwie czerwone bile dotkną bandy podczas trwania breaku, przeciwnik, który 'budował' break, pozostsaje przy stole
  - Po wbiciu ostatniej czarnej bili, automatycznie rozpoczyna się nowy frame
  - występuje 9 bil czerwonych, ułożonych w kształcie diamentu, jedna z nich jest specjalną 'power' bilą
  - wbicie 'power' bili oznacza zdobycie 2 punktów i rozpoczęcie czasu 'power', trwającego 2 minuty
  - jakiekolwiek bile wbite podczas czasu 'power' liczone są podwójnie
  - jakikolwiek faul podczas czasu 'power' liczony jest podwójnie
  - jakiekolwiek wbicie bili zagrywającej w strefie 'power' (za linią) podwaja się (punkty dla przeciwnika mnoży się razy cztery podczas czasu 'power')
  - jakikolwiek faul związany z bilą zagrywającą, popełniony w 'power' strefie podwaja się (punkty dla przeciwnika mnoży się razy cztery podczas czasu 'power')
  - po jakimkolwiek faulu, przeciwnik może poruszać bilą zagrywającą w obszarze 'power' strefy
WSTECZ © FlyOrDie Online Games