Zasady gry w 9-tkę
Gra toczy się przy użyciu dziewięciu bil ponumerowanych od 1 do 9, oraz białej bili. Celem gry jest zgodne z zasadami wbicie bili z numerem 9. Przy każdym uderzeniu kijem, pierwszą bilą, z którą styka się biała bila, musi być bila o najniższym numerze na stole, choć bile nie muszą być wbijane w kolejności.
Rozbicie
Gra w toku
Gracz ma prawo kontynuować swoją kolejkę do czasu, aż nie uda mu się wbić bili zgodnie z zasadami. Gdy to nastąpi, nie ma faulu, ale rozpoczyna się kolejka następnego gracza.
Jeżeli w wyniku faulu zostaje wbita bila z numerem 9, wówczas jest ona odstawiana na miejsce.
Faule
Po faulu następny gracz dostaję białą bilę do ręki i może ją umieścić w dowolnym miejscu na stole (niekoniecznie za linią poziomą).
Warunki przegranej
Gracz przegrywa, jeżeli na trzy kolejno wykonane po sobie ruchy, wszystkie trzy są faulami.
Dalsza pomoc