Zasady gry w 8-kę
Gra rozgrywana jest przy użyciu białej bili i piętnastu pozostałych bil, ponumerowanych od 1 do 15: 1-7 (jednolite kolory), 9-15 (prążki), oraz bili z numerem 8 (czarnej).
Jeden gracz musi wbić bile o jednolitych kolorach, a drugi prążkowane. Gracz, który jako pierwszy wbije całą swoją grupę, a następnie poprawnie wbije bilę nr 8, wygrywa.
Rozbicie
Wybór grupy
Jeżeli przy rozbiciu nie zostanie wbita żadna bila oznaczona numerem, wówczas pozycja pozostaje otwarta i grę kontynuuje następny gracz.
Pozycja otwarta oznacza, że nie zostało jeszcze ustalone, którą grupę bil musi wbić dany gracz. W otwartej pozycji dozwolone jest uderzenie w pierwszej kolejności dowolnej jednolitej lub prążkowanej bili, lub 8-ki.
Przydział danej grupy następuje z chwilą poprawnego wbicia przez gracza jednolitej lub prążkowanej bili w pozycji otwartej. Graczowi przydzielana jest ta grupa, której bilę udało mu się wbić. Po przydzieleniu grup gracz musi w każdym ruchu w pierwszej kolejności trafić w bilę ze swojej grupy i wbić dowolną bilę/bile z tej grupy.
Gra w toku
Gracz może kontynuować kolejkę do czasu, aż nie uda mu się wbić zgodnie z zasadami bili pochodzącej z jego grupy. Gdy to nastąpi, nie oznacza to faulu, ale swą kolejkę rozpoczyna wówczas drugi gracz.
Gdy zostają wbite wszystkie bile z grupy danego gracza, kula z numerem 8 musi zostać wbita do dowolnego otworu.
Faule
Jeżeli wystąpi faul, biała bila przechodzi do rąk drugiego gracza. Może on umieścić ją w dowolnym miejscu na stole (nie koniecznie za linią poziomą).
Warunki przegranej
Gracz przegrywa, gdy wbije kulę z numerem 8, a przy tym:
Dalsza pomoc