Инструкции за Хвърляне

За да се прицелите: Преместете мишката за да се прицелите.


1. Натиснете и задръжте левия бутон на мишката.

2. Изтеглете мишката към вас за да си издърпате ръката.

3. Бутнете мишката нагоре за да хвърлите. Колкото по-бързо изтегляте, толкова по-бързо хвърляте.

Detailed instructions »

Дартс варианти

DartsCricket

Играйте Дартс 501

Р Е К Л А М А
Darts501

Снимки от играта